2.000 nông dân Thái lái máy cày đi đòi nợ chính phủ